• Thứ Sáu, 06/12/2019 | 12:20 GMT+7
  • 24h qua

Số liệu xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam và sản phẩm gỗ trong 7 tháng năm 2019

Minh Châu - 13:51, 13/09/2019

Thông tin chi tiết về số liệu xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam tính trong vòng 7 tháng đầu năm 2019.

Số liệu xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam và sản phẩm gỗ trong 7 tháng năm 2019: XUẤT KHẨU

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 7/2019 tăng nhẹ trở lại, đạt 864 triệu USD, tăng 7,5% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 634 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng 6/2019.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 5,686 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,034 tỷ USD, tăng 18,9 % so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 70,94% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng nhẹ so với mức 69,58%  của cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ 2016 - 2019 (ĐVT: triệu USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ 2016 - 2019 (ĐVT: triệu USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 392 triệu USD, tăng 10,18% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 355 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng 6/2019.

7 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,473 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 43,48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,246 tỷ USD, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang nhiều thị trường chủ lực tăng trở lại. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ tăng 10,48%; thị trường Trung Quốc tăng 33,37%. Nhưng giảm nhẹ tại một số thị trường như Nhật Bản; Hàn Quốc và Canada. Bên cạnh đó giảm nhẹ tại thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh.

7 tháng năm 2019, Hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 2,7 tỷ USD, tăng tới 33,23% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Những bất ổn tại Hong Kong cũng khiếm kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường này giảm rất mạnh, đạt 239 tỷ USD, giảm tới 54,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 7/2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 7/2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 6 tháng năm 2019 (ĐVT:1.000 USD) (* tháng không xuất khẩu hoặc không thống kê) (Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 6 tháng năm 2019 (ĐVT:1.000 USD) (* tháng không xuất khẩu hoặc không thống kê) (Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Số liệu xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam và sản phẩm gỗ trong 7 tháng năm 2019: NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 7/2019 cũng tăng nhẹ trở lại, đạt 223 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước đó.

7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,457 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu 4,229 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2016-2019 (ĐVT: Triệu USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2016-2019 (ĐVT: Triệu USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 7/2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 65 triệu USD, tăng 1 triệu USD so với tháng trước đó. 7 tháng đầu năm năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 429 triệu USD, tăng 20,01% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 5: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 7/2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 5: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 7/2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (ĐVT: 1.000 USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải quan) (* tháng không nhập khẩu hoặc không thống kê)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2019 (ĐVT: 1.000 USD) (Nguồn: Tổng Cục Hải quan) (* tháng không nhập khẩu hoặc không thống kê)

Trên đây là thông tin chi tiết về số liệu xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam và sản phẩm gỗ tính trong vòng 7 tháng đầu năm 2019. Nếu quan tâm đến ngành xuất nhập khẩu gỗ, bạn có thể xem thêm tại đây.