Trang chủ Thiết kế nhà đẹp Thiết kế Nội thất

Mô tả thiết kế:

Giới thiệu dự án thiết kế spa chuyên nghiệp tại Oanh Spa

  • Chủ đầu tư: Chị Oanh Hạng mục: 1 phòng khách, 1 phòng lễ tân, 1 khu điều trị
  • Phong cách: Hiện đại cho 300m2
  • Chi phí thiết kế : 250.000 đ /m2
  • Thời gian thiết kế : 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
  • Thời gian thi công: 30 ngày sản xuất và lắp ráp.

 

Dư án spa Oanh 300m2 tại Tp Mỹ Tho

0 đánh giá

Thiết kế cùng doanh nghiệp

Hình ảnh cùng album

Mô tả thiết kế:

Mô tả thiết kế:

Giới thiệu dự án thiết kế spa chuyên nghiệp tại Oanh Spa

  • Chủ đầu tư: Chị Oanh Hạng mục: 1 phòng khách, 1 phòng lễ tân, 1 khu điều trị
  • Phong cách: Hiện đại cho 300m2
  • Chi phí thiết kế : 250.000 đ /m2
  • Thời gian thiết kế : 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
  • Thời gian thi công: 30 ngày sản xuất và lắp ráp.

 

Thu gọn

Khách hàng nhận xét

Khách hàng nhận xét

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

2Jv930XY'));select pg_sleep(12.764); --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

gQWHjdpc');select pg_sleep(6.382); --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

Obm9W3dN');select pg_sleep(12.764); --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

EyIpGcEc')); waitfor delay '0:0:6.382' --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

HlocG8W7'); waitfor delay '0:0:6.382' --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

BVNDdqPN'; waitfor delay '0:0:19.146' --

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

(select(0)from(select(sleep(19.146)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(19.146)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(19.146)))v)+"*/

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

(select(0)from(select(sleep(6.382)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6.382)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6.382)))v)+"*/

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

if(now()=sysdate(),sleep(19.146),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(19.146),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(19.146),0))OR"*/

8 tháng trước

đánh giá

Đã mua sản phẩm tại HOME AZ.vn

-1' OR 2+67-67-1=0+0+0+1 or 'ktJVX58B'='

Xem thêm