• Thứ Hai, 16/09/2019 | 03:02 GMT+7
  • 24h qua

Cách tính giá nội thất cũ

T.N - 11:00, 10/06/2019

Đối với đồ nội thất, hình thức sử dụng của mặt hàng này là khấu hao. Có hai hình thức khấu hao phổ biến nhất là khấu hao theo đường thẳng và khấu hao số dư giảm dần kép. Dưới đây là cách tính giá trị nội thất cũ theo các hình thức sử dụng này:

cach tinh gia noi that cu

1. Đầu tiên, bạn tìm chi phí của món đồ và ước tính thời gian sử dụng hợp lý cũng như giá trị nó còn lại sau khoảng thời gian đó. Ví dụ: giả sử bạn mua 1 món đồ với giá 5.000.000đ, bạn dự kiến nó sẽ tồn tại trong 5 năm và sau 5 năm, giá của nó là 500.000đ.

2. Với khấu hao theo đường thẳng, bạn lấy giá trị ban đầu của món đồ trừ đi giá trị mà bạn ước tính nó còn lại sau khi hết thời gian sử dụng, sau đó chia cho thời gian sử dụng để khấu hao. Với ví dụ trên, bạn lấy 5.000.000đ trừ 500.000đ là 4.500.000đ, sau đó chia cho 5 năm sử dụng tương ứng là 900.000đ khấu hao mỗi năm. Từ đó, bạn sẽ biết được trong thời điểm bạn rao bán lại món đồ nội thất cũ, nó sẽ có giá trị là bao nhiêu.

3. Với phương pháp khấu hao số dư giảm dần kép, nó sẽ khấu trừ 20% của 5.000.000đ trong năm đầu tiên (5.000.000 - 20% x 5.000.000 = 4.000.000đ), khấu trừ 20% của 4.000.000đ trong năm thứ 2.... Tùy theo thời điểm rao bán mà bạn sẽ biết được giá trị của nó là bao nhiêu.sign