• Thứ Tư, 19/02/2020 | 00:49 GMT+7
  • 24h qua

[Báo cáo phân tích] Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019

Thanh Tâm - 11:11, 19/08/2019

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2019 giảm trở lại, đạt 805 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng trước đó và tăng 7,43% với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 580 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng 5/2019 và tăng 13,08% so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2019 giảm trở lại, đạt 805 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng trước đó và tăng 7,43% với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 580 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng 5/2019 và tăng 13,08% so với cùng kỳ năm 2018.

6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 4,82 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,398 tỷ USD, tăng 17,9% so với tháng 6 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong 6 tháng đầu năm 2019 duy trì mức tăng trưởng khá cao, tăng nhe so với dự báo trước đó; đứng thứ 6 về kim ngạch xuất khẩu trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019 -ĐVT: triệu USD. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019 -ĐVT: triệu USD. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 6/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 355 triệu USD, giảm 14,2% so với tháng trước đó tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 326 triệu USD, giảm 8,42% so với tháng trước đó.

6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,08 tỷ USD, tăng 16,64% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 43,16% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,89 tỷ USD, tăng 17,38% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 55,64% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 6/2019, kim ngạch xuất khẩu sang nhiều thị trường chủ lực giảm trở lại so với tháng trước đó. Trong đó, thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc giảm tới 29,74% và giảm 13,31%. Bên cạnh đó giảm nhẹ tại thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh.

6 tháng năm 2019, Hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt gần 2,25 tỷ USD, tăng tới 32,61% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 47% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Bên cạnh đó, nhiều thị trường cũng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao như Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Đức….

Ngược lại, trong 6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường Australia và Maylaysia lại giảm khá mạnh, lần lượt giảm 20% và giảm 31,81% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Các báo cáo phân tích khác).sign

Sản phẩm liên quan